Przekazywanie paramaterów

Przekazywanie parameterów jest kluczowym elementem programowania. Tak naprawdę wszystko, co napiszemy w kodzie powoduje transmisję informacji i jej przetwarzanie. Java jest językiem, który wykorzystuje tylko przekazywanie parametrów przez ich wartość …

Interfejs – co, jak i dlaczego?

W programowaniu obiektowym istnieje pojęcie interfejsu. Interfejsy rozszerzają możliwości klasy przez wymuszenie na niej implementacji zdefiniowanych metod. Cytując dokumentację Oracle: “Interfejs zakłada kontrakt pomiędzy klasą, a zewnętrznym światem”. Już spieszę …