Lombok – tworzenie obiektów

Wstęp

Jako programista pewnie już wiesz lub niedługo się dowiesz, że jak coś działa i ciągle tego używamy, to staramy się ukryć nasz kod. Udostępniamy tylko metody bądź inne elementy np.: adnotację, aby zwiększyć przejrzystość kodu. Biblioteka Lombok powstała właśnie w celu zmniejszenia tzw. boilerplate code. Lombok ciągle się rozwija, dodając coraz nowe rozwiązania do istniejącej puli adnotacji.

Klasa POJO

Do tej pory w swoich programach prawdopodobnie używałaś//-łeś klasycznych rozwiązań Javy  przy tworzeniu  getterów, setterów, metod toString() itp.
Wyglądało to mniej więcej tak:

Przykład

public class User {

  private String firstName;

  private String lastName;

  private LocalDate dayOfBirth;

  private String phoneNumber;

  public User(String firstName, String lastName, LocalDate dayOfBirth, String phoneNumber) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
    this.dayOfBirth = dayOfBirth;
    this.phoneNumber = phoneNumber;
  }

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public LocalDate getDayOfBirth() {
    return dayOfBirth;
  }

  public String getPhoneNumber() {
    return phoneNumber;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User{" +
        "firstName='" + firstName + '\'' +
        ", lastName='" + lastName + '\'' +
        ", dayOfBirth=" + dayOfBirth +
        ", phoneNumber='" + phoneNumber + '\'' +
        '}';
  }

  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;

    User user = (User) o;

    if (!getFirstName().equals(user.getFirstName())) return false;
    if (!getLastName().equals(user.getLastName())) return false;
    if (!getDayOfBirth().equals(user.getDayOfBirth())) return false;
    return getPhoneNumber().equals(user.getPhoneNumber());
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int result = getFirstName().hashCode();
    result = 31 * result + getLastName().hashCode();
    result = 31 * result + getDayOfBirth().hashCode();
    result = 31 * result + getPhoneNumber().hashCode();
    return result;
  }
}

W przypadku większych klas gdzie pól jest dużo więcej i gdzie dodatkowo pojawiają się metody obsługujące logikę biznesową, ilość linii kodu w klasie potrafi być zatrważająca.

Lombok – @Data

Adnotacja @Data generuje prawie wszystkie elementy jak w powyższym przykładzie.
Wywołanie tej adnotacji powoduje wytworzenie wszystkich getterów i setterów, metod toString()equals()hashCode(). Niestety konstruktor bazujący na tej adnotacji jest konstruktorem domyślnym bądź takim, który bazuje tylko na polach typu final.
Aby obsłużyć konstruktor bazujący na polach prywatnych, tak jak w przykładzie, potrzebujemy wesprzeć klasę adnotacją @AllArgsConstructor.

Przykład

@Data
@AllArgsConstructor
public class User {
  private String firstName;

  private String lastName;

  private LocalDate dayOfBirth;

  private String phoneNumber;
}

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na ważny element. Wszystkie pola klasy z adnotacja @Data będą posiadały publiczne gettery i settery. Klasa zatem jest mutowalna!!! (więcej o mutowalności TUTAJ)

Lombok – @Value

W odróżnieniu od @Data, adnotacja @Value  wytworzy klasę niemutowalną. Wszystkie pola klasy automatycznie otrzymują słowa kluczowe private oraz final. Nie zostają wytworzone settery. Natomiast konstruktor bierze pod uwagę wszystkie pola zdefiniowane w klasie.

Przykład

@Value
public class User {
  private String firstName;

  private String lastName;

  private LocalDate dayOfBirth;

  private String phoneNumber;
}

Lombok – @Data & @Value, statyczny konstruktor

Kiedy chcemy użyć statycznego konstruktora, możemy poinformować Lombok, że mamy taką potrzebę. Dla adnotacji @Data w przypadku, gdy wszystkie pola są non-final, dodajemy informację w obrębie @AllArgsConstructor.

@Data
@AllArgsConstructor(staticName = “of”)
public class User {
...
}

W przypadku adnotacji @Value dodatkowa informacja “włączająca” możliwość wytworzenia konstruktora statycznego podawana jest na poziomie tej adnotacji:

@Value(staticConstructor = "of")
public class User {
...
}

Podsumowanie

Jak zaprezentowano, Lombok pozwala w szybki i zgrabny sposób pozbyć się zbędnego kodu poprzez użycie zdefiniowanych adnotacji. Oczywiście, jeżeli istnieje potrzeba wybiórczego traktowania pól bądź definiowania specyficznych konstruktorów Lombok nie będzie pomocny. Jednak z własnego doświadczenia estymuję, że w większości przypadków jednak można na niego liczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *